Co to je M-sHiatsu?

M-sHiatsu je metoda, kterou jsem vyvinula postupem času během studia několika oborů - shiatsu, fyzioterapie, psychologie, vývojové kineziologie.. ​

 

Je to studium a práce s energií na mnoha úrovních. Jenže co je energie?  

Ve světě shiatsu a orientální medicíny je často slyšet pojem Qi (Chi nebo také Ki). Překládá se jako životní energie. Ale jak tato slova můžeme chápat, představit si je, jak je můžeme cítit? Jak bychom s nimi mohli pracovat? Jak je vysvětlit klientovi? Pravda je taková, že odborné a cizokrajné výrazy v odborné praxi používáme jako zaklínadla - čím víc jich známe, tím větší jsme odborníci. Tím větší máme moc nad klientem. Tím víc jsme respektováni. Ale...opravdu je to tak a je to správně? Rozumíme jim alespoň my sami - "odborníci"? Nebo si tzv. lžeme do kapsy?
Podstatou výuky ve škole M-sHiatsu je dostat se ke kořenu věci. Nepřebíráme slepě něčí myšlenky mnohokrát přeložené z různých jazyků. Neřídíme se dogmaty. Během studia přemýšlíme, zkoumáme, zažíváme. Nerozjímáme nad neuchopitelnými hesly, ale pracujeme s tím, co je zřejmé. Nikoliv s energií, ale s pohybem.

Protože Ki je energie, energie je pohyb, pohyb je život.

Je to studium doteku a komunikace.

Dotek je prvním smyslem, který se u člověka vyvíjí a posledním, který zaniká. Je to tedy první forma neverbální komunikace, ke které dochází již v těhotenství mezi matkou a dítětem. Takto komunikují všechny živé bytosti. Zároveň je to poslední způsob, jak komunikovat s lidmi odcházejícími. A často velmi efektivní cesta komunikace s lidmi, kterým se dostatečně nevyvinuli ostatní smysly nebo mají nějaký hendikep. V životě často používáme dotek jako manipulativní tlak = způsob, jak se někam dostat...A ještě častěji na navazování kontaktu pomocí nemanipulativního doteku zapomínáme - "je to přeci tak samozřejmé..." Ve škole M-sHiatsu je rozvíjení schopnosti dotýkat se, cítit dotek a nauka používání mnoha forem doteku klíčovým prvkem. Ano, dotek není jen jeden! Někdy dokonce to ani nemusí být dotek fyzický...

Dotek a pohyb jsou stavebními kameny školy M-sHiatsu. Jsou to prvky všudypřítomné a přesto ignorované. Cílem studia je naplno rozvinout jejich potenciál, v sobě samých a v klientech.

© 2018 M-sHiatsu by Michala Havrankova

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

Klíšská 31, Ústí nad Labem, Česká republika

Tel: +420 728 741 097